Osobní údaje sdělované uživatelem v souvislosti s registrací na serveru skylarks.cz nebo v souvislosti s objednávkou služeb poskytovaných na tomto serveru jsou zpracovávány společností Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), za následujících podmínek (viz. správce osobních údajů).

1.

Uživatel poskytuje společnosti Petr Skřivánek v souvislosti s registrací na serveru skylarks.cz a objednáním služeb tyto údaje: jméno, příjmení , název subjektu, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud byly přiděleny.

2.

Poskytnutí osobních a dalších údajů uživatelem je dobrovolné. Poskytovatel však podmiňuje možnost využívání služeb serveru skylarks.cz sdělením povinných údajů při registraci a při objednávce služeb pro účely uzavření smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Neuvedení povinných údajů je důvodem pro odmítnutí registrace uživatele nebo pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb s uživatelem.

4.

Registrací dává uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených poskytovateli služeb při registraci. Uskutečněním objednávky dává uživatel souhlas se zpracováním případných dalších osobních údajů sdělených poskytovateli při objednávce služeb na serveru skylarks.cz.

5.

Správcem osobních údajů je provozovatel serveru skylarks.cz, tj. společnost Petr Skřivánek, IČ: 674 970 98, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, e-mail: skylarks@skylarks.cz, tel. +420 732 998 110.

6.

Správce zpracováním osobních údajů pověřil zpracovatele, kterým je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou: B / 1886 od 21.12.2009, tj. společnost zabezpečující technický provoz serveru a technickou stránku poskytovaných služeb pro provozovatele serveru (viz. zpracovatelská smlouva).

7.

Správce i zpracovatel chrání osobní údaje před jejich zneužitím. Osobní údaje uživatelů nejsou poskytovány třetím osobám.

8.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), a v tomto smyslu mohou být zejména shromažďovány výše popsaným způsobem a ve stanoveném rozsahu, uchovávány, tříděny, používány a případně likvidovány. Dozor nad zpracováním osobních údajů v České republice vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

9.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb serveru skylarks.cz uživateli, pro účely související s uzavřením smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb a uživatelem, v souvislosti se změnami smluvního vztahu a s plněním povinností vyplývajících z tohoto vztahu a pro účely jednání o poskytnutí dalších služeb serveru skylarks.cz. Z důvodů ověření a případně zabránění opakovaného využívání bezplatného zkušebního období (prvních 15 dnů po první registraci uživatele na serveru skylarks.cz) ze strany stejného uživatele může být uživatel v případě odůvodněné potřeby kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Uživatel může případně být za účelem zjištění jeho potřeb v průběhu zkušebního období nebo po jeho skončení kontaktován ze strany provozovatele serveru skylarks.cz telefonicky nebo e-mailem.

10.

Každý subjekt údajů (uživatel, jehož osobní údaje jsou zpracovávány) má právo přístupu k osobním údajům, jež jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů a další práva subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a . Tato práva lze uplatnit u provozovatele serveru skylarks.cz, kterým je společnost Petr Skřivánek (kontakt viz výše).

11.

Uživatel uděluje při registraci souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání registrace a odběru bezplatně poskytovaných služeb serveru skylarks.cz. Uživatel má právo požádat správce osobních údajů o likvidaci osobních údajů uchovávaných o něm v souvislosti s registrací na serveru skylarks.cz, a to písemným oznámením doručeným na adresu Petr Skřivánek, se sídlem Za Vodou 885/21, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31.

12.

Uživatel uděluje při objednávce služeb souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů s poskytovatelem služeb (Petr Skřivánek) a na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb a splnění veškerých závazků uživatele z uzavřených smluv s poskytovatelem služeb.

13.

Uživatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Info

Nastavení cookie na tomto webu je povoleno. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít